fredag 5 september 2014

"Svenska JAS-plan stoppar inte Ryssland"

"Svenska JAS-plan stoppar inte Ryssland""Köpet av JAS-planen leder till en alltmer spänd Östersjöregion, och kan provocera Ryssland till ytterligare territorialexpansivt agerande", skriver Elin Nygård och Johanna Mannestål, medlemmar i Svenska Freds och Skiljedomsföreningen.

Please sign and share my campaign

End military spending

Tack Svenska Freds för initiativet.
Världen behöver oss!

Det är INTE finnans sektorn och vapenindustrin som skall styra
HELA VÄRLDEN i KATASTROF och ARMOD!

Jag har just sänt vidare till över 450 kontakter runt om i världen, ju fler vi blir desto fredligare värld.

Kom igen ALLA fredsorganisationer såsom Svenska FN, FN World, Amnesty, Rädda Barnen, Röda Korset m.fl.
Var är ni?

Vad säger Svenska Kyrkan, har någon frågat ärkebiskopen?

ALLA svenska politiska partier, det är valtider NU!
NÄR TILLFRÅGAS SVENSKA FOLKET ?
DEMOKRATI eller DEMOKRATUR ?

VAR ÄR NI?
Kom igen!


Jag tycker vi drar igång en liknande UPPROP i Sverige, som ger mer gehör här?
Både och är naturligtvis bra, alltså internationellt och globalt.

Vad säger regeringen, som uppenbarligen vill lösa freden med vapen tillsammans med NATO-USA, som skall diktera villkoren för SVERIGE och EU?

Hur angriper vi PUTIN, som inte är den "snälle pojken" !

Det är bred front som gäller!Skall vi inte TILLSAMMANS bilda ALLIANS för detta upprop?

ALLT väl vi utvecklar vidare tillsammans E-mail: olle.p.johansson@gmail.com

Låt Carl Fredrik Reuterswärds pistol med KNUT på PIPAN vara vår SYMBOL

Ni har väl läst:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2456246-det-behovs-en-ny-folkrorelse-for-fred

http://bit.ly/1uBLH2n

Jag har några bloggar, där ni alla är välkomna att gör inlägg, jag också skall lägga in detta:
http://omsverigenu.blogspot.se/
http://ikristianstad.blogspot.se/
http://28eu.blogspot.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar