tisdag 3 maj 2016

Damberg: Vi är inte nöjda med USA

Detta diskuteras inte i svenska media!
VARFÖR?
Lättare att styra och manipulera ett oupplyst folk!

M.a.o. Demokrati = DEMOKRTUR! 


Damberg: Vi är inte nöjda med USA


Näringsminister Mikael Damberg menar att USA blir allt mer protektionistiskt och drar fötterna efter sig i TTIP-förhandlingarna.

Näringsminister Mikael Damberg (S) anser att förhandlingarna om handelsavtalet TTIP mellan EU och USA går för långsamt och att USA inte bjuder till lika mycket som EU.

 – [Offentlig upphandling] är en av de stora frågorna i förhandlingarna där amerikanarna har en position som vi inte är nöjda med. USA måste öppna sig för mer handel, säger näringsminister Mikael Damberg (S) till Europaportalen och tillägger: Europa är mycket mer öppet för amerikanska företag.

Finns det en obalans där tycker du? – Ja, och Amerika har gått in i en mer protektionistisk debatt. Vi är oroliga för konsekvenserna inte bara för Europa utan också för världshandeln på längre sikt, säger Damberg. -

See more at: http://www.europaportalen.se/2016/05/damberg-vi-ar-inte-nojda-med-usa#comment-300926

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar