lördag 1 november 2014

Upprop för Östersjökonferens o. NEJ till Sveriges medlemskap i NATO!


 


För Neutralitet och Alliansfrihet i Sverige.
Nej till NATO-medlemskap för Sverige.

Sammanfattning av avgivna svarMer vetskap i ämnet Ukraina, som aldrig diskuteras i Sverige eller EU:


Publicerades den 3 feb. 2014
Denna upplaga av Veckomagasinet fokuserar på konflikten i Ukraina. Programmet gästas av Sven Hirdman, som bland annat var ambassadör i Moskva 1994-2004.

Sven Hirdman hävdar att det inte är så märkligt att Ukraina till slut valde att tacka nej till EU:s erbjudande och i stället tacka ja till Ryssland. Men både EU och Ryssland har gjort allvarliga fel i processen menar han.

I programmet talar Sven Hirdman även om Rysslands relation till Sverige samt om debatten om homosexuellas situation i Ryssland.

Skriv under 
Uppropet mot värdlandsavtalet Nej till NATO                                                                                     Bevara alliansfriheten Länkar:
Nej till NATO:s Facebooksida
Kunskapsbank om Sverige / NATO
Folkkampanjen mot NATO

Sveriges Fredsråd

Vad sägs, om vi 
tillsammans så många som möjligt "bygger" ett öppet transparent nätverk för alla, där vi alla som förespråkar en humanitärt samhällsbyggande för alla i vår närhet blir fler och fler? 
Hör av dej. 

Hur påvekar NATO-USAs ökande engagemang i Europa?
Läs mer på 
Om Sverige NU

T.ex. Nyttan av TTIP för Sverige och EU? Transparens i beslut?
Folkvilja är DEMOKRATI!


Min andra blogg med olika ämnen: Om Sverige NU

Läs även andra bloggares åsikter om: ,
,
,
,
Använd någon av nedanstående knappar och sprid denna sida till så många som möjligt i din omgivning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar